Διαστάσεις: 2800 x 2070 mm, Πάχος: 18mm

Διαστάσεις: 2800 x 2070 mm, Πάχος: 8mm, 18mm, 25mm

Διαστάσεις: 2800 x 2070 mm, Πάχος: 18mm

Διαστάσεις: 2800 x 2070 mm, Πάχος: 18mm

Οι κωδικοί 0101, 0164, 0514 βγαίνουν και σε πάχη 8mm και 25mm.

Ο κωδικός 1700 βγαίνει και σε πάχη 8mm,16mm,25mm.

Διαστάσεις: 2800 x 2070 mm, Πάχος: 18 mm

Οι κωδικοί 9763, 9728 βγαίνουν και σε πάχη 8mm και 25mm.

MDF 1
MDF 2
MDF 3

Διαστάσεις: 2800 x 2070 mm, Πάχος: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 38 mm